logo

Koninklijke Fanfare De Vrije Belgen

Onze dirigent

Jan De Maeseneer, geboren op 2 oktober 1986 te Vilvoorde, blies op 6-jarige leeftijd zijn eerste noten op de cornet in het jeugdatelier van Brassband Hombeek. Later ruilde Jan zijn cornet in voor de euphonium. In het jaar 2000 won hij de wedstrijd van de Brassbandfederatie in de categorie tot 14 jaar. Op 17-jarige leeftijd besloot Jan te gaan studeren aan dé Kunsthumaniora te Antwerpen waar hij werd onderwezen door Bart van Neyghem, solo-tubaist aan het groot harmonie-orkest van de Gidsen. Een jaar later schakelde hij over op de tuba.
In 2006 startte hij zijn hogere muzikale studies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen, waar hij les kreeg van Hendrik-Jan Renes. Op het einde van het schooljaar 2011 slaagde Jan met onderscheiding in zijn conservatoriumopleiding en mag zich dus Master in de muziek noemen.
Sinds 2012 is Jan als tuba-speler verbonden aan de koninklijke muziekkapel van de Belgische luchtmacht, waar hij sinds 2016 de eerste solistenplaats bastuba invult. In 2015 werd hij ook vast lid bij het koper-ensemble "Cuivres de Belgique".
In 2013 startte hij met componeren. Hoewel Jan hierin autodidact is werden zijn composities al opgepikt door muziekuitgeverij BVT-music.
In 2018 werd Jan 'Adams Artist'. U hoort hem sindsdien als tuba-speler aan het werk op de Adams tuba

Dirigeren is ook een grote passie van Jan. Hij studeerde 5 jaar directie als bijvak aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen bij Dirk De Caluwé en Steven Verhaert. In 2016 volbracht hij de opleiding Hafabra-directie aan het Lemmensinstituut bij Ivab Meylemans en Jan van der Roost. Jan heeft nu drie orkesten als dirigent onder zijn hoede: K.H. St-Cecilia Rotselaar, het AHO (Alumni Harmonie Orkest Leuven en onze eigen fanfare.

Historiek van onze fanfare

De koninklijke fanfare "De Vrije Belgen" kent zijn ontstaan in 1918, net na de eerste wereldoorlog. De fanfare die toen nog niet koninklijk was, werd opgericht door enkele leden van het zangkoor.
Toenmalig burgemeester Henri Appelmans nam het voorzitterschap op zich. Met de euforie van de bevrijding in gedachten valt de keuze voor de naam "De Vrije Belgen" makkelijk te verklaren.
Het eerste vaandel werd geschonken door erevoorzitster Madame Marlier-Knopff.
De enkele processies en kermissen binnen de eigen dorpskom als activiteiten maakten dat de fanfare beperkt en onopvallend bleef.

 

Een tweede vlag werd aangekocht door wijlen graaf Weemaes in het jaar 1961.
Dirigenten uit deze periode zijn Roger Sterckx en Alfonse Jackuet. Tijdens een groot feestweekend en met de aanwezigheid van kleppers van artiesten als Jimmy Frey, Marva, Salim Seghers, Rita Deneve, Ronny Temmer, Rudy Anthony en Vlaams trompettist Theo Mertens werd het vijftigjarig bestaan van de fanfare uitgebreid gevierd.
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar 1968 werd voor bestuur en muzikanten een eerste uniform aangekocht. Het blauwe uniform met bijhorende kepie onderscheidde Bodegemse muzikanten van andere. '68 Was ook het jaar dat militair Armand Stroykens neerstreek in Sint-Martens-Bodegem. De dirigent van de harde aanpak eiste van de muzikanten een ijzeren discipline zonder tegenspraak.
Onder zijn bewind ontpopte zich een majoretten-trommelkorps binnen de fanfare dat amper tien jaar later evenwel verdween. In 1974 noteren we het vertrek van Stroykens.
Zijn harde aanpak bracht de groep kwalitatief qua muziek veel bij maar maakte de fanfare niet populairder en van een groeiend muzikantenbestand was evenmin sprake.
In de daaropvolgende jaren waren de heren Pisane en Nobels helpers in nood.
Tot in 1976 de jonge dirigent Alberic Sergooris zijn tent in Bodegem opsloeg.
Het ambitieuze talent is vastbesloten "De Vrije Belgen" weer op het goede spoor te zetten door een grondige herstructurering door te voeren.

 

De door Alberic en toenmalig voorzitter Jozef Leyssens opgerichte muziekschool binnen de fanfare zal later het goudhaantje blijken van de bloeiende vereniging.
Het derde en huidige vaandel werd aangekocht in 1981.
Dit omdat de fanfare in dat jaar het adjectief van koninklijke aan zijn naam mocht toevoegen. Een wijding van het vaandel door pastoor Bogaerts en een gelegenheidstoespraak door toenmalig schepen van cultuur Jan De Craen maakte deze viering tot een heuse plechtigheid. In datzelfde jaar neemt Lieven De Maeschalk het erevoorzitterschap over van graaf Willy Marc Weemaes.
Op 29 mei 1983 wagen de muzikanten zich voor het eerst aan een lenteconcert in de parochiekerk van hun thuishaven.
Twee jaar later ziet het bestuur zich genoodzaakt uit te wijken naar O.C.Westrand Dilbeek.
Van dat ogenblik af zal de Bodegemse trots tweejaarlijks, en sinds 1990 twee concertavonden lang, het Dilbeeks cultureel centrum uit zijn dak laten gaan.

 

Met een dubbel Westrandconcert en een aperitiefconcert in trefcentrum Solleveld werd de vijfenzeventigste verjaardag van de fanfare uitgebreid gevierd.
Ook het vermelden waard zijn de buitenlandse uitstappen van de inmiddels tachtigkoppige groep. In Montrouge (Frankrijk), Obergurgl (Oostenrijk) en Poldersdorf (Duitsland) werd Sint-Martens-Bodegem reeds op de kaart gezet.
Sinds 1993 is de heer Roger Gallant de erevoorzitter van de Koninklijke fanfare De Vrije Belgen.
In 1997 werd de Fanfare uitgebreid met een trommelkorps o.l.v.; Rik Roelandts.
In 1998 gaf Jozef Leyssens de fakkel van het voorzitterschap door aan de jonge beloftevolle Bruno De Rooms die ontslag genomen heeft na de Westrandconcerten in 2007.
De fanfare kwam toen in woelige wateren terecht. Gedurende een jaar was er geen voorzitter. Er volgde ook een wissel van dirigent. Miguel Van Vaerenbergh nam het dirigeerstokje over van zijn schoonvader Alberic Sergooris. Dit alles samen leidde er toe dat het aantal muzikanten gevoelig verminderde.
Vanaf augustus 2008 heeft Bart De Valck het voorzitterschap op zich genomen. Er werd gewerkt naar een jaarlijks concert, alternerend in CC Westrand en in de kerk van Sint Martens Bodegem. Na het concert van 2013 gaf de dirigent Miguel Van Vaerenbergh aan dat hij wenste de vereniging te verlaten. Voor het eerst werd er een vacature geopend om een geschikte opvolger te vinden. Dit werd uiteindelijk Jan De Maeseneer, die het dirigeerstokje overnam vanaf februari 2014.